Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Svetsteknik / Magnetpulverprovning nivå 2

Magnetpulverprovning nivå 2

Utveckla din kompetens inom magnetpulverprovning (MT) genom vår förkortade utbildning på två dagar. Efter genomförd utbildning och examinering/certifiering erhåller du behörighet för industri- och produktsektor.

Pris

Utbildning:
15 000 SEK/deltagare

Examinering:
16 300 SEK/deltagare

Omfattning

Utbildning:
2 dagar (10 timmar)

Examinering:
8 timmar

Plats

På Monticos svetstekniska center i Tranås.

Nästa utbildning

Utbildning:
5-6 december

Examinering:
7 december

Om utbildningen

Magnetpulverprovning (MT) är en oförstörande provningsmetod (OFP) som används för att hitta defekter i och strax under ytan på ferromagnetiska material som järn, stål, nickel etcetera.

Vår förkortade utbildning fokuserar på att dig de färdigheter som krävs för att effektivt kunna identifiera och bedöma svetsdefekter med hjälp av magnetpulverprovning. Utbildningen hålls på vårt svetstekniska center i Tranås och följer de krav som ställs i SS-EN ISO-9712.

Efter utbildningen kan du även boka en examination. Det ger dig möjlighet att bli certifierad i MT 2 enligt ISO 9712. Vid certifiering erhåller du ett personligt certifikat som är ett bevis på tredjepartscertifiering.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildning – dag 1 och 2

 • Principen för magnetism och magnetiska fält
 • Diskontinuiteter i material
 • Magnetisering med elektricitet
 • Val av magnetiseringsmetod
 • Magnetpulver och indikationer
 • Principen för avmagnetisering
 • Utrustning för magnetpulverprovning
 • Praktiskt handhavande, rapportering
 • Normer och provningsföreskrifter.

Examination/Certifiering – dag 3

Examinering sker i teoretiska och praktiska prov enligt ISO 9712. Vid godkänd examinering sker ansökan om certifiering till CSM NDT.

Examineringen kan göras i anslutning till utbildningen eller vid ett annat tillfälle vid behov.

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

 • Industrisektor: Tillverkning
 • Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

Förkunskaper

Du ska ha allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/ MAG, TIG. Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start:

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad med mera

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta i utbildningen.

Har du frågor om utbildningen?

Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.