Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Säkrare lyft – ISO

Säkrare lyft – ISO

Monticos utbildning i säkrare lyft enligt ISO 23853:2020 ger din personal förutsättningar att arbeta för en säker arbetsmiljö och samtidig förebygga risken för olyckor, en lönsam investering för ditt företag.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Längd:

8 timmar

Om utbildning i Säkrare lyft

Investera i säkerheten och förebygg risken för onödiga olyckor på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger deltagaren kunskap och praktiska färdigheter i användandet av lyftredskap vid tunga lyft.

Vi utbildar enligt kraven i ISO 23853:2020 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och har utbildade instruktörer från Byggbranschens Utbildningscenter.

Utbildningen sker antingen på någon av våra utbildningsenheter runt om i landet eller på plats hos ert företag.

Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att ha grundläggande kunskaper om vilken lagstiftning som gäller och hur man säkert utför lyftarbete. Deltagaren kommer också att ha lärt sig hur man agerar som signalman vid lyft.

Säkrare lyft – Kursinnehåll

  • Aktuella föreskrifter
  • Lyftanordningar och lyftredskap
  • Belastningar och lyftvinklar
  • Koppling av last
  • Riskbedömning
  • Kommunikation och handsignalering
  • Underhåll och kontroll

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som kopplar last och/eller agerar signalman vid lyft. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med lyftanordningar och kranar.

Förkunskaper

För att gå den här utbildningen behöver du ha god förståelse för det svenska språket. I övrigt finns inga andra krav.

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 ska arbetsgivare se till att arbetstagare som arbetar med lastkoppling och/eller agerar signalman vid lyft ska uppfylla de kunskapskrav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kunskaperna ska även vara dokumenterade.

Monticos utbildning är utformad enligt ISO 23853:2020 och säkerställer att du får kunskapen som krävs.

Logga BUC.
ID06 kompetensdatabas logga

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.