Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Riskanalys i truckmiljö

Riskanalys i truckmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ska göra riskbedömningar av arbetet för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Längd:

1 dag.

De flesta olyckor på svenska arbetsplatser sker fortfarande i miljöer där arbete med truck förekommer. Dessutom blir skadorna ofta allvarliga och kostar mycket i lidande och pengar.

Tillsammans med berörda personer genomför Montico riskanalyser i truckmiljö genom att undersöka och belysa de eventuella brister som kan förekomma och som direkt påverkar arbetsmiljön och risken för olyckor.

Analysens utformning

  1. Planering – Val av områden som ska riskbedömas.
  2. Samla information – Insamling av information som behövs för att hitta riskkällor och värderar hur allvarliga dessa är.
  3. Hitta riskkällor – Identifiering av hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
  4. Värdera riskerna – Uppskattning av hur allvarliga konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdering av den samlade risken och bestämma åtgärdsbehov.
  5. Åtgärder – Ta fram åtgärder och värdera effekten av dessa.

 

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Har du frågor om utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

En intresseanmälan är inte bindande.