Penetrantprovning med penetrerande vätska.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Penetrantprovning nivå 2

Penetrantprovning nivå 2

Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom penetrantprovning. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningens innehåll.

Om utbildningen

Vid oförstörande provning (OFP) med hjälp av genomträngande vätska (PT-provning) avses att en vätska med speciella fysikaliska och kemiska egenskaper tränger igenom eventuella defekter i testprovet.

Penetrantprovning kan användas på samma föremål som magnetpulverprovning men har fördel att det kan användas på icke poröst material, icke-magnetiska material, metaller, glas, keramik och plast.

Efter godkänd examinering kan kursdeltagaren bli certifierad i PT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Kursinnehåll

 • Grundprinciperna för penetrantprovning
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning
 • Val av penetrantprovningsmetod
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation med mera
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter)
 • Praktiskt handhavande
 • Normer och provningsföreskrifter
 • Rapportering av provningsresultatet

Upplägg

 • Dag 1-2: Utbildning heldag (10 h / dag)
 • Dag 3: Examination för kursen kan göras dag 3 och bokas separat.

Här hittar du information om examinationen för magnetpulverprovning.

Förkunskaper

 • Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/ MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar.

Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad mm.

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Utbildningsinformation

Pris

Utbildning: 13 000 SEK exkl moms per deltagare

Examination: 14 500 SEK exkl moms per deltagare

Kontakta oss för offert för större grupper eller företagsanpassad utbildning.

Utbildningsplats

Monticos svetstekniska center

Utbildningslängd

2-3 dagar

Behörighet

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

Industrisektor: Tillverkning

Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Utbildningstillfällen 

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Examinationstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen men inte redo att boka ett tillfälle än? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen