Om trucktyper

Hos Montico kan du gå utbildning för att få truckkort som ger dig behörighet att köra trucktyper inom kategorierna A, B, C och D. Vilken typ av truck som får framföras, beror på vilken typ av utbildningsintyg man har. Arbetsmiljöverket ställer krav på att den som framför en truck ska ha genomgått en utbildning som är anpassad efter den typ av truck som ska användas.

Truckkort är endast giltigt tillsammans med ett utfärdat körtillstånd

Körtillstånd för truckar är en form av bevis på att en individ har rätt att köra en specifik truck på en specifik arbetsplats. Medan ett truckkort visar att en person har genomgått utbildning och vet hur man hanterar en viss kategori av truckar, handlar körtillståndet mer om arbetsplatsens specifika förhållanden och risker.
Saknar du mall för skriftligt tillstånd så kan du ladda ner vår genom att klicka här.

Kategori A

Ikon för A1 Låglyftande plocktruck.

A1 Låglyftande plocktruck

Förarlyft < 1.20 m

Ikon för A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta.

A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta

Ikon för A3 Låglyftande åktruck stående eller sittande

A3 Låglyftande åktruck stående eller sittande

A4 Låglyftande med eller utan åkplatta

A4 Låglyftande med eller utan åkplatta

Förarlyft < 1.20 m

Kategori B

B1 Motviktstruck.

B1 Motviktstruck

B2 Höglyftande åktruck stående eller sittande.

B2 Höglyftande åktruck stående eller sittande

B3 Skjutstativtruck

B3 Skjutstativtruck

B4 Höglyftande plocktruck

B4 Höglyftande plocktruck

Lyfthöjd över 1.20 m

B5 Smalgångstruck

B5 Smalgångstruck

 

 

Ikon för B6 Fyrvägstruck.

B6 Fyrvägstruck

Kategori C

C2 Hjullastare

C2 Hjullastare

C3 Containertruck

C3 Containertruck

C3b Timmertruck

C3b Timmertruck

C4 Sidlastare

C4 Sidlastare

C5 Grensletruck

C5 Grensletruck

C7 Teleskoplastare

C7 Teleskoplastare

Kategori D

D1 Drag- eller flaktruck.

D1 Drag-/flaktruck

D2 Terminaldragtruck

D2 Terminaldragtruck

Repetitionsutbildning truck – online

För att upprätthålla en hög nivå av kunskap, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen rekommenderar Arbetsmiljöverket (AFS 2006:5) att alla som kör truck i arbetet bör genomgå en repetitionsutbildning var tredje till femte år. Montico erbjuder en repetitionsutbildning som genomförs online.