Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ny i rollen-coachning

Ny i rollen-programmet

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att hen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. I Monticos program “Ny i rollen” ger vi förutsättningar för att maximera nyttan av en nyrekrytering.

Stöd och försäkring för båda parter

Att vara chef är i många fall ett ensamt uppdrag. Är man dessutom nytillträdd kan känslan av ensamhet vara extra stor med en helt ny arbetsbeskrivning och den nya chefens syn på ansvar och uppgifter.

Ny i rollen-programmet riktar sig i första hand till nyanställda chefer och specialister och ska fungera som stöd och försäkring att den anställde kommer igång på ett effektivt sätt under det inledande året. Det ska finnas en samsyn om vad som är det väsentliga i rollen från både arbetsgivare och anställd. Detta ger bästa förutsättningar för en långsiktigt lyckad rekrytering.

Målsättning

En rekrytering är en stor investering både i tid och pengar. I Ny i rollen-programmet går vi igenom den totala mängden förväntningar som den nya positionen innebär och får fram en klar bild av hur arbetet ska gå till samt klargör i vilken ordning det ska ske. Vi utmanar befattningsbeskrivningen både vad gäller ansvar och befogenheter. Rollen ska accepteras 360 grader, vilket betyder att vi uppnår en gemensam syn på förväntningar och prioriteringar.

Gäller rollen en intern rekrytering uppstår nya utmaningar. Man övergår från rollen som kollega och kompis till att bli chef. Det är viktigt att den nytillträdde chefen förstå vad som krävs för att göra detta på bästa sätt.

Hur går Ny i rollen-programmet till?

Ny i rollen-programmet baseras på intervjuer av omgivningen till den nyanställde då man samlar in de totala förväntningarna som finns. Dessa, tillsammans med befattningsbeskrivningen blir utgångspunkten för programmet som inleds med ett uppstartssamtal och förberedelser.

Dag 1

Uppstartsmöte för att skapa förståelse för programmet och förtydliga förväntningar. Här utses de personer som ska intervjuas och målet med intervjuerna. Här får deltagaren också en återkoppling av den Thomas-analys som tidigare gjorts. Planering görs för de första 50 dagarna av programmet.

Dag 20

Stöd via telefon med coachen som bollplank. Här stämmer vi av att 50-dagarsplanen följs.

Dag 50

Möte. Genomgång av vad första intervjurundan gett. Vad behöver förtydligas, behövs fler intervjuas? Genomgång och planering av de återstående 50 dagarna samt förberedelse inför den presentation som ska göras dag 100.

Dag 100

Beslutsmöte. Den som är ny i rollen gör en presentation som speglar hur personen ser på arbetet och förväntningar med nya ögon. Kort avstämning, feedback till den nyanställde med beslut om första årets prioriteringar för rollen. Resultatet för programmet ges därefter till personer i ledande ställning med starka beröringspunkter.

Efter ytterligare 3 månader

Programmet avslutas med en kort avstämning efter ytterligare tre månader.

Frågor om programmet?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Ledare för Ny i rollen-programmet

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA. 

Intresserad av Ny i rollen-programmet?

För mer information och intresseanmälan kan du kontakta Michael Kullberg hos oss på:
036-17 33 33 eller michael.kullberg@montico.se.