En kvinna håller en dosa för lyft.

Säkrare lyft – ISO

Monticos utbildning i säkrare lyft enligt ISO 23853:2020 ger din personal förutsättningar att arbeta för en säker arbetsmiljö och samtidig förebygga risken för olyckor, en lönsam investering för ditt företag.

Utbildningsplats

På ert företag eller någon av Monticos utbildningsenheter runtom i landet. 

Utbildningslängd

8 timmar.

Om utbildning i Säkrare lyft

Investera i säkerheten och förebygg risken för onödiga olyckor på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger deltagaren kunskap och praktiska färdigheter i användandet av lyftredskap vid tunga lyft.

Vi utbildar enligt kraven i ISO 23853:2020 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och har utbildade instruktörer från Byggbranschens Utbildningscenter.

Utbildningen sker antingen på någon av våra utbildningsenheter runt om i landet eller på plats hos ert företag.

Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att ha grundläggande kunskaper om vilken lagstiftning som gäller och hur man säkert utför lyftarbete. Deltagaren kommer också att ha lärt sig hur man agerar som signalman vid lyft.

Säkrare lyft – Kursinnehåll

  • Aktuella föreskrifter
  • Lyftanordningar och lyftredskap
  • Belastningar och lyftvinklar
  • Koppling av last
  • Riskbedömning
  • Kommunikation och handsignalering
  • Underhåll och kontroll

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som kopplar last och/eller agerar signalman vid lyft. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med lyftanordningar och kranar.

Förkunskaper

För att gå den här utbildningen behöver du ha god förståelse för det svenska språket. I övrigt finns inga andra krav.

Vad säger lagen?

Enligt AFS 2006:6 ska arbetsgivare se till att arbetstagare som arbetar med lastkoppling och/eller agerar signalman vid lyft ska uppfylla de kunskapskrav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kunskaperna ska även vara dokumenterade.

Monticos utbildning är utformad enligt ISO 23853:2020 och säkerställer att du får kunskapen som krävs.

Har du frågor om utbildningen?

Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

ID06 kompetensdatabas logga
Logga BUC.