En person utför magnetpulverprovning med en magnetok.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Magnetpulverprovning nivå 2

Magnetpulverprovning nivå 2

Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom magnetpulverprovning. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningens innehåll.

Om utbildningen

Magnetpulverprovning (MT) är en oförstörande provningsmetod (OFP) som används för att hitta defekter i och strax under ytan på ferromagnetiska material som järn, stål, nickel etcetera. Vår utbildning följer de krav som ställs i SS-EN ISO-9712.

Efter kursen erhålls ett kursintyg med ett detaljerat innehåll samt en specifikation mot vilka krav som kursen hållits (SS-EN ISO 9712).

Utbildningen kan ske antingen på plats på företaget eller på någon av Monticos utbildnings-, test- och valideringsenheter.

Kursinnehåll

 • Principen för magnetism och magnetiska fält
 • Diskontinuiteter i material
 • Magnetisering med elektricitet
 • Val av magnetiseringsmetod
 • Magnetpulver och indikationer
 • Principen för avmagnetisering
 • Utrustning för magnetpulverprovning
 • Praktiskt handhavande, rapportering
 • Normer och provningsföreskrifter.

Upplägg

 • Dag 1-2: Utbildning heldag (10 h / dag)
 • Dag 3: Examination för kursen kan göras dag 3 och bokas separat.

Examination

Examination i Magnetpulverprovning genomförs av CSM NDT Certification AB. Examination kan göras i anslutning till tvådagarskursen Magnetpulverprovning, nivå 1 + 2 eller bokas separat. Se kommande tillfällen längre ner på sidan.

Efter godkänd examen kan kursdeltagaren bli certifierad i MT 2 enligt ISO 9712 och få ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Förkunskaper

Du ska ha allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/ MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar. Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start:

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad med mera.

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Utbildningsinformation

Pris

13 000 SEK exkl moms per deltagare

Kontakta oss för offert för större grupper eller företagsanpassad utbildning.

Utbildningsplats

Monticos svetstekniska center

Utbildningslängd

2-3 dagar

Behörighet

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

Industrisektor: Tillverkning

Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Utbildningstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Examinationstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen men inte redo att boka ett tillfälle än? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen