iwsutbildning

Magnetpulverprovning nivå 2

Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom magnetpulverprovning. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningens innehåll.

Magnetpulverprovning (MT-provning) är en oförstörande provningsmetod som används för att hitta defekter i och strax under ytan på ferromagnetiska material (järn, stål, nickel etc.). Kursen följer de krav som ställs i SS-EN ISO-9712.

Efter godkänd examinering kan kursdeltagaren bli certifierad i MT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Upplägg

 • Dag 1-2: Utbildning heldag (10 h / dag)
 • Dag 3: Examination för kursen kan göras dag 3 och bokas separat.

Förkunskaper

Du ska ha allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/ MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar. Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start:

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad mm.

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Examination

Examination i Magnetpulverprovning genomförs av CSM NDT Certification AB. Examination kan göras i anslutning till tvådagarskursen Magnetpulverprovning, nivå 1 + 2 eller bokas separat. Se kommande tillfällen längre ner på sidan.

Efter godkänd examen kan kursdeltagaren bli certifierad i MT 2 enligt ISO 9712 och få ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Innehåll

 • Principen för magnetism och magnetiska fält
 • Diskontinuiteter i material
 • Magnetisering med elektricitet
 • Val av magnetiseringsmetod
 • Magnetpulver och indikationer
 • Principen för avmagnetisering
 • Utrustning för magnetpulverprovning
 • Praktiskt handhavande, rapportering
 • Normer och provningsföreskrifter.

Utbildning i magnetpulverprovning nivå 2 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Examination i magnetpulverprovning nivå 2 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen