Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

I vårt ledarskapsprogram får du ökad självinsikt och användbara verktyg som stärker din förmåga att leda dina medarbetare och verksamheten mot era gemensamma mål. Du blir bättre rustad för både det dagliga ledarskapet och utmanande situationer som kan uppstå.

Pris:

39 900 SEK exkl moms

I priset ingår lunch och fika under utbildningsdagarna samt middag och övernattning första utbildningsdagen.

Plats:

Värnamo

Längd:

Fem dagar inom en period på tre månader

Utvecklas som person och ledare

Monticos ledarskapsprogram har ett brett innehåll som omfattar både mjuka områden om beteenden, gruppdynamik, coachning, kommunikation och konflikthantering och mer operativa delar som målsättning, planering, prioritering, arbetsledning och utvecklingssamtal. Sammantaget ger programmet dig en värdefull personlig utveckling och stärkta förutsättningar att stödja dina medarbetare och förbättra verksamheten.

Några av fördelarna med att gå vårt program:

Du får verktyg och övningar som stärker din ledarskapsförmåga.

Du lär dig om verksamhetsfokuserat ledarskap och hur du hanterar utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att ta ansvar för din verksamhet.

Du lär dig att leda och motivera dina medarbetare mot gemensamma mål.

Du får nätverka och lära av andra med ledande roller från olika branscher.

Upptäck dina ledarstyrkor

För att kunna leda och förstå andra behöver man först förstå sig själv. Det är också bra att ha kunskap om vilka olika personlighetstyper som finns och hur de fungerar. Därför tar vårt ledarskapsprogram avstamp i en Thomas profilanalys som alla deltagare får genomgå. Analysen ger dig ökad självförståelse och värdefulla insikter om din grupp och hur du kan leda den på ett effektivt sätt.

Programmets upplägg

Programmet är på fem heldagar som genomförs under en period om tre månader där du får möjlighet att i ditt arbete praktisera det du lärt dig mellan träffarna och prova på nya metoder och förhållningssätt i ditt ledarskap. Du får också hemuppgifter som ska redovisas vilket tränar upp din presentationsteknik och förmåga att ge utvecklande feedback.

  • Avstämning nuläge och önskad utveckling med chef.
  • Genomförande och återkoppling av Thomas profilanalys.
  • Programdag 1 – Ett väl fungerande ledarskap.
  • Programdag 2 – Det personliga ledarskapet.
  • Programdag 3 – Motivation och coachning.
  • Programdag 4 – Förbättringsledarskap.
  • Programdag 5 – Kommunikation och feedback.
  • Personligt kontrakt för fortsatt utveckling.

Mervärden både före, under och efter programmet

Inför starten pratar vi med din chef kring nuläge och önskad utveckling så att vi under programmet kan fokusera på de delar som just du och din verksamhet behöver utveckla. Vi ger också chefen, om önskemål finns, en kortare återkoppling kring din profilanalys.

Efter utbildningen får alla deltagare skriva ett kontrakt med sig själva om hur de ska utveckla sitt ledarskap. Du väljer en bodyguard, en coach för att lyckas med kontraktet och återkopplar även detta till din chef som då också kan stötta i den fortsatta utvecklingen.

Toftaholm Herrgård.

Lärande i vacker miljö

Ledarskapsprogrammet genomförs på Toftaholm Herrgård, belägen i natursköna Vittaryd vid Vidösterns strand, där du ges möjlighet att utvecklas i en inspirerande miljö. Programmet inkluderar en övernattning mellan den första och andra programdagen.

Frågor om programmet?

Tveka inte att kontakta utbildningsledare Michael Kullberg för personlig assistans.

Telefon:

036-17 33 33

Det är vi som håller i programmet

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA.

Tidigare deltagare om programmet

Väldigt duktig kursledare, stor erfarenhet med många anekdoter och grym på coachning.

Mycket givande dagar som gav många konkreta verktyg att ta med sig till ledarrollen.

Många utvecklande samtal i gruppen, man lär sig mycket av de andra deltagarnas erfarenheter.

Säkra din plats på ledarskapsprogrammet nu

Vårt ledarskapsprogram erbjuder dig verktygen och kunskaperna för att bli en framstående ledare. Nedan ser du kommande starter för programmet. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma igång med din bokning.

Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

5 dagar mellan 24 september - 10 december
Schema
24 - 25 september
22 oktober
12 november
10 december
Stäng
Värnamo
Platser kvar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad men inte redo att boka ännu?

Är du intresserad av vårt ledarskapsprogram men vill veta mer innan du fattar ett beslut? Inga problem! Skicka in en intresseanmälan för att få ytterligare information och svar på dina frågor.

N

Få detaljerad information om programinnehållet och upplägget

N

Ställ frågor och få personliga svar från våra utbildningsledare

N

Få inblick i hur programmet kan gynna din ledarskapsutveckling