Två personer gör high five med varandra i kontorsmiljö.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ledarskap / Teamledarutbildning

Teamledarutbildning del 1

Montico teamledarutbildning ger ett antal verktyg som stärker och hjälper deltagaren i rollen som teamledare. Utbildningen relateras till deltagarens verklighet och erfarenheter. Övningar används som stöd för den individuella utveckling och kopplas till områden och problem som är aktuella från deltagarnas egna verksamheter.

Mål och syfte

Målet för utbildningen är att deltagaren ska ha fått ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen, med syfte att stärka rollen som teamledare. Individen får möjlighet att göra sin egen utvecklingsplan.

Pedagogik

Pedagogiken i samtliga Monticos ledarskapsutbildningar är ”upplevelsebaserad inlärning”. Deltagarna delar med sig av upplevelser som undersöks gemensamt. Teorier om upplevelsens orsak och verkan diskuteras. Deltagarna tränar och arbetar aktivt med praktiska övningar som är aktuella och kopplade till den egna verksamheten. Feedback, kommunikation, värderingar och självbild är viktiga begrepp i utbildningen.

Vem kan gå utbildningen?

Kursen riktar sig till anställda som har en teamledarroll, arbetsledare, produktionsledare eller personer som kan tänkas gå in i någon av dessa roller. Deltagaren får möjlighet att göra sin egen utvecklingsplan.

Utbildningens längd

Monticos teamledarutbildning del 1 är förlagd på fyra separata utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfälle 2 och 3 får deltagaren specifika hemuppgifter att lösa och reflektera kring.

Innehåll

 

Dag 1

 • Mål och syfte med utbildningen, förväntningar, att lära känna.
 • Befattningsbeskrivningen, rollens utmaningar, ledarskap, processer.
 • Teamledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning.
 • Att leda arbetskamrater.

Dag 2

 • AIK, FIRO – hur en grupp fungerar och hur man gör den effektivare.
 • Kort om DISC Thomas-analys, personliga beteendestilar.
 • Konflikthantering, gruppövningar/bikupor/reflektion.
 • Hemuppgift.

Dag 3

 • Backspegel, redovisning hemuppgift.
 • Kommunikation/feedback, teambyggarövning.
 • Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap.

Dag 4

 • Motivation och engagemang, coachning, det coachande förhållningssättet.
 • Individuell handlingsplan, personligt ”kontrakt”/bodyguard.

Utbildningsinformation

Pris

7 900:- ex. moms/deltagare.

Priset inkluderar fyra luncher och fika under utbildningsdagarna.

Utbildningsplats

Montico, Klubbhusgatan 13 Jönköping

Montico, Västra vägen 14, Tranås

Alternativt annan ort/lokal enligt överenskommelse.

Utbildningen kan även genomföras digitalt.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

4 dagar mellan 19 jan - 24 feb 2023
Schema
tor 19 jan 2023 12:00-17:00
fre 20 jan 2023 08:00-12:00
tor 23 feb 2023 12:00-17:00
fre 24 feb 2023 08:00-12:00
Stäng
Jönköping
Platser kvar
4 dagar mellan 30 mar - 26 apr 2023
Schema
tor 30 mar 2023 08:00-12:00
fre 31 mar 2023 12:30-16:30
tis 25 apr 2023 08:00-12:00
ons 26 apr 2023 12:30-16:30
Stäng
Jönköping
Platser kvar
« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen