Två personer gör high five med varandra i kontorsmiljö.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ledarskap / Teamledarutbildning

Teamledarutbildning

Vår teamledarutbildning ger dig ett antal verktyg som stärker och hjälper dig i din roll som teamledare.

Teamledarutbildningen som pågår under två månader ses som en process som berör individen, samt relateras till deltagarens verklighet och erfarenheter. Reflektioner knyts till teorier och generaliseringar.

Kursen riktar sig till dig som har en temledarroll vilket innebär att du leder och fördelar dagligt arbete.

Utbildningens innehåll

Dag 1

 • Mål och syfte med utbildningen, förväntningar
 • Teamledarskapets viktigaste beståndsdelar, attityd och inställning
 • Att leda arbetskamrater; gruppens utveckling, teamsynergi, teoretisk förklaringsmodell
 • Coaching, kommunikation och feedback

Dag 2

 • Information inför grupp
 • Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap
 • Konflikthantering

Dag 3

 • Medarbetarens motivation och engagemang, det coachande förhållningssättet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Personliga beteendestilar
 • Individuell utvecklingsplan

Ett verklighetsnära perspektiv

Utbildningen skall ses som en process, som berör individen och relateras till deltagarens verklighet och erfarenheter. Reflektioner knyts till teorier och generaliseringar. Övningar används som stöd för den individuella utvecklingen. Feedback, kommunikation, värderingar och självbild är viktiga begrepp i utbildningen. Övningar kopplas i möjligaste mån till de områden och problem som är aktuella från deltagarnas egen verksamhet.

Den pedagogiska ansatsen är ”upplevelsebaserad inlärning” som har visat sig vara framgångsrik för vuxnas lärande. Man delar med sig av upplevelser, vilka gemensamt undersöks och där teorier om upplevelsens orsak och verkan diskuteras. Deltagaren tränar aktivt och arbetar med praktiska övningar, som belyser deltagarens arbete. Detta bidrar till att hon/han blir medveten om vilka färdigheter, som behöver förbättras och förstärkas.

Individen får möjlighet att göra sin egen utvecklingsplan. Mellan de olika utbildningstillfällena får deltagaren specifika hemuppgifter att lösa och reflektera kring.

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert

Utbildningsplats

På ert företag eller någon av Monticos utbildningslokaler

Utbildningslängd

3 dagar

Kontakta oss

Vill du veta mer om utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen