Ledare skrattar med medarbetare i lagermiljö.

Ny som ledare

Utbildningen Ny som ledare ger ett antal viktiga ledarverktyg relaterade till deltagarens vardag och erfarenheter. Syftet är att stärka och hjälpa ledaren i sin roll, något som är speciellt viktigt när man blir ledare över sina tidigare arbetskamrater. Målet är att deltagaren ska få ökade kunskaper och verktyg i sin ledarroll, ökad självinsikt, samt förstå hur en grupp utvecklas och dess dynamik.

Utbildningens utformning

Utbildningen Ny som ledare använder övningar som stöd för den individuella utvecklingen och kopplas till områden och problem som är aktuella från deltagarnas egna verksamheter. Utbildningen avslutas med att deltagaren gör sin egen individuella utvecklingsplan.

Pedagogik

Pedagogiken i alla Monticos ledarskapsutbildningar är ”upplevelsebaserad inlärning”. Deltagarna delar med sig av upplevelser som undersöks gemensamt. Teorier om upplevelsens  orsak och verkan diskuteras. Deltagarna tränar och arbetar aktivt med
praktiska övningar som är aktuella och kopplade till den egna verksamheten. Feedback, kommunikation, värderingar och självbild är viktiga begrepp i utbildningen.

Vem kan gå utbildningen?

Kursen riktar sig till personer som har en ledarroll idag och till dem som har ambitioner att bli ledare.

Utbildningens längd

Ny som ledare är förlagd till fyra utbildningsdagar indelade i omgångar 2+2. Varje kursdag är fyra timmar.

Innehåll

 

Dag 1

 • Mål och syfte, förväntningar, att lära känna.
 • Rollens utmaningar, ledarskap, processer.
 • Ledarskapets viktigaste beståndsdelar.
 • Att leda arbetskamrater.

Dag 2

 • FIRO – hur en grupp fungerar.
 • Kort om DISC Thomas-analys.
 • Konflikthantering, gruppövningar/reflektioner.
 • Hemuppgift.

Dag 3

 • Backspegel, redovisning hemuppgift.
 • Kommunikation/feedback, teambyggarövning.
 • Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap, medarbetarskap, horisontella principer.

Dag 4

 • Hållbart ledarskap, motivation och engagemang, coachning, det coachande förhållningssättet.
 • Individuell handlingsplan, personligt kontrakt/ ”bodyguard”.

Utbildningsinformation

Pris

7 900:- ex. moms/deltagare.

Priset inkluderar fyra luncher och fika under utbildningsdagarna.

Utbildningsplats

Montico, Klubbhusgatan 13 Jönköping

Montico, Västra vägen 14, Tranås

Alternativt annan ort/lokal enligt överenskommelse.

Utbildningen kan även genomföras digitalt.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen