Två personer i fabriksmiljö.
Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ledarskap / Lean, kvalitet och attityd

Lean, kvalitet och attityd

Effektivisera din arbetsplats och öka lönsamheten med vår utbildning i lean, kvalitet och attityd. Utbildningen ger kunskap i hur ordning och reda och inställning till arbetet som utförs direkt påverkar produktionskvaliteten och lönsamheten på din arbetsplats.

Pris

59 000:- ex. moms per utbildning (två ledare).

Plats

På plats hos ert företag.

Utbildningslängd

1,5 dagar.

Om utbildningen

Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att arbeta mer effektivt genom att använda Lean/5S-metoden. Detta hjälper företaget att spara tid och resurser och därigenom öka sin lönsamhet. Utbildningen ger också kunskap i hur man kan arbeta tillsammans för att nå sina mål på ett smartare sätt utan att behöva jobba hårdare.

Deltagarna får även lära sig hur man på ett enkelt sätt kan förändra hur man ser på varandra och sina olika roller på arbetsplatsen eller i en grupp. Det inkluderar vikten av att alla drar åt samma håll och förståelsen för att alla är lika viktiga för att ett arbete ska utföras med kvalitet.

Efter utbildningen kan deltagarna se och förstå sambandet mellan attityd, ordning och reda samt hur kvaliteten kan påverkas både positivt som negativt beroende på inställning och förutsättningar.

Kursintyg utfärdas efter godkänd utbildning.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen genomförs under 1,5 dagar och förläggs på plats hos deltagande företag.

Dag 1

 • Ledningens genomgång (nuläge)
 • Vad är ”Lean”, dess historia och principer
 • Processinriktade arbetssättet
 • Process & flöde
 • PGSA (Planera-genomföra-Studera-Agera)
 • Förbättringscykeln PDCA
 • AIK (Attityd, Inställning, Kommunikation)

Dag 2

 • Lean-spel: Fånga slöseriet i fabriken (grupp)
 • Förbättringsidéer, principer prioriteringar
 • 5 S – varför?
 • Organisationsutveckling
 • Med- & motkrafter
 • Förändringsresans fyra rum
 • Vikten av att odla rätt attityd
 • Spelregler och konsekvens

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda på deltagande företag.

Företagsanpassat innehåll

Inför utbildningen hålls ett förberedande möte där representanter från företagets ledning deltar och ger sin syn på de utmaningar som finns. Kopplat till det ges företaget möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

Skicka en intresseanmälan så berättar vi mer om hur vi företaganpassar utbildningen efter ditt företags behov och önskemål.

Har du frågor om utbildningen?

Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

Våra utbildare

Thomas Gustavsson

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare

 • 25 års erfarenhet som chef och ledare.
 • Projektledare.
 • Ledarskapscoach, Föreläsare, Nätverksledare.
Michael Kullberg

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare

 • 35 års erfarenhet som chef och ledare (bl.a. VD).
 • Civilingenjör – Industriell Ekonomi.
 • Ledarskapscoach och Thomas-analytiker.