Två personer sitter mittemot varandra och diskuterar.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ledarskap / Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

Vill ni som företag lyckas bättre med era förhandlingar där båda parter känner sig nöjda med utfallet? Nå bättre resultat i era affärsförhandlingar i form av exempelvis högre lönsamhet, bättre villkor eller större kundnöjdhet?

Den här tvådagars introduktionskursen i förhandlingsteknik är en god investering för ert företag om ni förstått vikten av att utvecklas som förhandlare. Utbildningen riktar sig till många roller inom ert företag, från marknad, fastighet, inköp, produktion, HR ända till service och eftermarknad. Se det som en verksamhetsutveckling där man genom er process kanske helt kan undvika att komma till en förhandling för att dela sura kostnader eller hur man kan nå fler förhandlingar där ert företag är en av vinnarna, er motpart den andre.

Målet med utbildningen är att ni ska få grundkunskaper kring förhandling, förberedelse och taktik samt förstå vilken typ av förhandlare ni personligen är, vilka motparter ni kan möta och hur ni kan påverka er motpart. Ni får också olika verktyg för att lyckas bättre i förhandlingarna.

Utbildningen ges under 2 heldagars internat. Kurslitteratur ingår.

Utbildningens innehåll

Dag 1

 • Mål och syfte med utbildningen, förväntningar
 • Hur agerar du vid förhandling idag (vilken personlighetstyp) och vad innebär det?
 • Förhandling – förstå din motpart
 • Förhandlingens grundregler
 • Förhandling – frågetekniker
 • Förberedelse, målsättning, strategi och planering
 • Teambuilding – hur vi ser på oss själva och varandra

Dag 2

 • Förhandling i svåra situationer
 • Taktiska utspel
 • Lagspelande förhandling
 • Internationell förhandling
 • Slutsatser och sammanfattning av vad som kommer göra skillnad

Ett verklighetsnära perspektiv

Den pedagogiska ansatsen är ”upplevelsebaserad inlärning” där deltagarna delar med sig av upplevelser, vilka gemensamt undersöks och där teorier om upplevelsens orsak och verkan diskuteras. Deltagarna tränar aktivt och arbetar med praktiska övningar som är kopplade till områden och problem som är aktuella från deltagarnas egen verksamhet. Feedback, kommunikation, värderingar och självbild är viktiga begrepp i utbildningen.

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert.

Utbildningsplats

På ert företag eller någon av Monticos utbildningslokaler

Utbildningslängd

2 dagar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen