Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Lean, kvalitet och attityd

Lean-Kvalitet-Attityd

Att vara en bra ledare innebär att inspirera och motivera dina medarbetare att sträva efter gemensamma mål och att skapa en positiv arbetsmiljö. I denna utbildning lär du dig om hur du kan leda ditt team mot framgång genom att fokusera på verksamheten och dess mål, och hur du kan skapa en inkluderande och engagerande arbetsmiljö.

Pris:

59 000 SEK exkl moms.

Plats:

Utbildningen utförs på ert företag.

Längd:

1,5 dagar.

Om utbildningen

Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att arbeta mer effektivt genom att använda Lean/5S-metoden. Detta hjälper företaget att spara tid och resurser och därigenom öka sin lönsamhet. Utbildningen ger också kunskap i hur man kan arbeta tillsammans för att nå sina mål på ett smartare sätt utan att behöva jobba hårdare.

Deltagarna får även lära sig hur man på ett enkelt sätt kan förändra hur man ser på varandra och sina olika roller på arbetsplatsen eller i en grupp. Det inkluderar vikten av att alla drar åt samma håll och förståelsen för att alla är lika viktiga för att ett arbete ska utföras med kvalitet.

Efter utbildningen kan deltagarna se och förstå sambandet mellan attityd, ordning och reda samt hur kvaliteten kan påverkas både positivt som negativt beroende på inställning och förutsättningar.

Kursintyg utfärdas efter godkänd utbildning.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningen genomförs under 1,5 dagar och förläggs på plats hos deltagande företag.

Dag 1

 • Ledningens genomgång (nuläge)
 • Vad är ”Lean”, dess historia och principer
 • Processinriktade arbetssättet
 • Process & flöde
 • PGSA (Planera-genomföra-Studera-Agera)
 • Förbättringscykeln PDCA
 • AIK (Attityd, Inställning, Kommunikation)

Dag 2

 • Lean-spel: Fånga slöseriet i fabriken (grupp)
 • Förbättringsidéer, principer prioriteringar
 • 5 S – varför?
 • Organisationsutveckling
 • Med- & motkrafter
 • Förändringsresans fyra rum
 • Vikten av att odla rätt attityd
 • Spelregler och konsekvens

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda på deltagande företag.

Företagsanpassat innehåll

Inför utbildningen hålls ett förberedande möte där representanter från företagets ledning deltar och ger sin syn på de utmaningar som finns. Kopplat till det ges företaget möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

Skicka en intresseanmälan så berättar vi mer om hur vi företaganpassar utbildningen efter ditt företags behov och önskemål.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Det är vi som håller i utbildningen

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA.

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Tidigare deltagare om utbildningen

Vi är jättenöjda, det var verkligen en ögonöppnare. Det var en bra kombination med teori först för att få en förståelse för vad Lean är och hur det kan användas, sedan praktiskt när vi gick ut där vi jobbar för att titta på bitar som man kan effektivisera och förbättra.

Hanna Hjertqvist

Supply Chain Manager, Fogmaker i Växjö

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.