iwsutbildning

Kvalitetsstyrning av svetsarbeten enligt ISO 3834

Allt fler företag får krav att kvalificera sig i SS-EN ISO 3834 genom myndighet- eller kundkrav.

Utbildningen ger en grundlig genomgång av de olika kapitlen i standarden.

Denna passar företag som redan idag är certifierade eller styr sin produktion efter SS-EN ISO 3834. Även företag som är på väg att implementera denna i sin produktion har stort värde i att genomgå utbildningen.

Utbildningen kan ske med två olika ingångsvärden:

1. Företaget är redan idag certifierade eller styr sin produktion efter SS-EN ISO 3834. En ingång i SS-EN ISO 3834 kan vara en stor process för företaget vilket gör att mycket information om dess påverkar och innebörd inte når ut till de berörda personerna. Vi utgår i dessa fall från företagets egna system och skapar en gemensam förståelse och kunskap över de viktiga processerna.

2. Företaget arbetar inte efter SS-EN ISO 3834. Vi går igenom de olika kapitlen i standarden SS-EN ISO 3834 och skapar en gemensam förståelse för hur detta ska användas och vad det får för konsekvenser på företaget genom kvalitetshöjning och besparingar.

Även företag som är på väg att implementera denna i sin produktion har stort värde i att genomgå utbildningen.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Varför  ISO 3834?
ISO 3834 behövs för att säkerställa att svetsning i industri/verkstad eller på montageplats lever upp till krav på säkerhet, konstruktion och funktion.
Standarden garanterar säkerheten i leveransen och att produkten är korrekt svetsad.

ISO 3834 är uppdelad i tre olika kravnivåer. Vilken kravnivå just er verksamhet omfattas av beror på vilken typ av produkter ni tillverkar och hur stor påverkan svetsen har på nämnda parametrar (säkerhet, konstruktion och funktionskrav).

De olika nivåerna som finns är ISO 3824-2, ISO 3834-3 och ISO 3834-4.
ISO 3834-4 är den enklaste av nivåerna och ISO 3834-2 har högst krav.

Intresserad? Kontakta oss!

Har du några funderingar och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen