Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P och BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P och BAS U

Enligt Arbetsmiljöverket är en byggherre alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering/projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (BAS-P) och dels för själva utförandet av arbetet (BAS-U). Den här utbildningen ger dig kunskapen som krävs för det.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Längd:

2 dagar.

Om utbildningen

Under denna 2-dagarsutbildning (med möjlighet att utöka en dag) får du den kunskap som krävs för både BAS-U och BAS-P. Du får kunskap och kompetens om roller, arbetsmiljölagar, arbetsmiljöarbete samt de olika föreskrifterna (AFS) som är tillämpliga i din roll.

Utbildningens innehåll motsvarar de krav som Arbetsmiljöverket ställer på BAS-U och BAS-P.

Vad är skillnaden mellan BAS-P och BAS-U?

BAS-P (P = Projekt) är den som ansvarar för arbetsmiljöarbetet under projekt- /planeringsfasen av ett bygg- eller vägarbetsprojekt. BAS-P ser till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas när arbetet startar. BAS-P tillser även att andra inblandade tex arkitekter, byggherrar och byggarbetare är informerade om upplägg och förändringar kring arbetsmiljön.

BAS-U (U = Utförande) är den som ansvarar för arbetsmiljön under utförandefasen av ett bygg- eller vägarbetsprojekt. BAS-U gör löpande riskbedömningar, ser till att arbetsmiljöplanerna följs och framförallt ser ser till arbetsplatsen är säker.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll är uppdelat i fyra olika kursavsnitt.

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift som helhet

Genomgång AML, Arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter EG-direktiven, arbetsmiljöverkets tillsyn.

Grundläggande arbetsmiljökunskap – underlag för arbetsmiljöplan

Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar, förebyggande av olycksfall, hur belastningsskador uppstår och hur förebygger man dessa, ljus och belysning, buller och vibrationer, kemiska hälsorisker vid hantering av exempelvis färger och epoxi, riskbedömningsmetoder.

Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 – arbetsplatsen utformning

Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörerna, förhandsanmälan AMP, dokumentation de olika aktörernas roller och arbetsfördelning dem emellan. Arbete med risk enligt 12 a §, lämpliga lösningar på problemen. Planering av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet. Organisation av skyddsarbetet, kontroller Upprättande av AMP – övning Detaljregler.

SAM-föreskriften, ergonomiförskriften, stegar och ställningar, maskinföreskrifterna, asbest, kemiska arbetsmiljörisker, praktisk samordning

Översiktlig kunskap om innehållet. För byggnadsarbetets tillämpliga delar.

Förkunskaper

För att få ut mesta möjliga från denna utbildning bör du har en grundläggande kunskap i arbetsmiljöarbetet.

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Sigill för godkänd utbildare inom arbetsmiljö.

För denna utbildning är vi godkända utbildare av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att det går att söka ekonomisk ersättning för denna utbildning om ni har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för era anställda.

Läs mer här →

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

22 - 23 augusti
Tranås
Platser kvar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Har du frågor utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

En intresseanmälan är inte bindande.