Bli en bra ledare – fortsättning

Ett effektivt sätt att fortsätta resan mot ett framgångsrikt ledarskap är uppföljning. Med denna vidareutbildning fyller Montico på med ytterligare kompetens och praktiska verktyg för att utveckla dig som tidigare gått våra grundläggande ledarskapsutbildningar.

Pris:

5 900 SEK exkl moms

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Utbildningsform:

Distansutbildning.

Längd:

Fyra halvdagar
(inom satt tidsram).

Om utbildningen

Syftet med denna fortsättning är att deltagaren ska förstå sin ledarroll och hur man får en avdelning/organisation att utvecklas och bli hållbar. Vi nyttjar verktygen från den första utbildningen och lägger denna gång till ytterligare praktiska redskap. Här ingår att få kunskap om grunderna i ”Lean” och förståelse för hur man uppnår ständiga förbättringar genom att göra rätt prioriteringar. Målet är ett ännu mer effektivt ledarskap.

Pedagogiken i Monticos ledarskapsutbildningar är ”upplevelsebaserad inlärning”. Deltagarna delar med sig av upplevelser och coachar varandra.

Kursinnehåll och upplägg

Bli en bättre chef och ledare – fortsättning är förlagd på fyra separata utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfälle 2 och 3 får deltagaren specifika hemuppgifter.

Dag 1

 • Mål och syfte, snabb repetition och reflektion
 • Nuläge, förväntningar

Dag 2

 • Hållbart ledarskap
 • Utvecklingssamtal
 • Praktisk träning i utvecklingssamtal
 • Grunder i ”Lean”

Dag 3

 • Backspegel, redovisning hemuppgift
 • Ledarbidrag, ledarskapsdiagnos
 • SWOT som verktyg (grupparbete)

Dag 4

 • Pulsmöten, process och flöde, att leda
 • Kompetensmatris, kompetensplaner (grupparbete)
 • Individuell handlingsplan, personligt kontrakt/”bodyguard”

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till personer som tidigare har gått utbildningen Bli en bra chef och ledare hos Montico.

Nätverka med andra ledare

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att delta i vårt teamledarnätverk som erbjuder ledare och chefer en unik möjlighet att vidareutvecklas och samtidigt knyta kontakter med andra ledare i samma position. Läs mer om nätverket här.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Det är vi som håller i utbildningen

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA. 

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.