Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Bli en bra ledare – distansutbildning

Bli en bra ledare – distansutbildning

Utveckla ditt ledarskap med vår tidseffektiva distansutbildning för nuvarande och blivande chefer. Du får kunskap och verktyg om coachning, målstyrning, förändringsorienterat ledarskap, hur en grupp fungerar, personlighetstyper, kommunikation och konflikthantering som stärker dig i din ledarroll.

Pris:

5 900 SEK exkl moms

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Utbildningsform:

Distansutbildning.

Längd:

Fyra halvdagar
(inom satt tidsram).

Nya krav på ledare

Med den ökade globaliseringen och teknikutvecklingen är svenska företag idag utsatta för allt större konkurrens vilket ställer nya krav på de som har ansvar för verksamheten och medarbetarna. Utöver grundläggande ledarskapsförmågor behöver ledare vara flexibla och öppna för att testa nya metoder och arbetssätt.

Kunskap och verktyg som gör dig trygg i rollen

Målet med denna distansutbildning är att du ska stärkas i din ledarroll och lära dig att utveckla effektiva team, vilket ökar företagets konkurrenskraft och produktivitet. På vår utbildning får du:

Ökad självinsikt och kunskap om hur du nyttjar det i din ledarskapsroll.

Lära dig effektivt och målstyrt ledarskap.

De rätta verktygen för att hantera större krav.

Färdigheter för att känna dig trygg i en chefs- eller ledarposition.

Distansutbildning för ökad effektivitet

För att du inte ska behöva resa och vara ifrån arbetet så mycket, genomförs denna utbildning på distans. Vi genomför undervisning digitalt på givna tider, under fyra halvdagar. Ur innehållet:

  • Personlighetsanalys och olika beteendestilar.
  • Hur en grupp fungerar.
  • Kommunikation och konflikthantering.
  • Målstyrt arbete, delegering, förbättringsledarskap.
  • Coachning, medarbetarskap.

Utbildningens innehåll kopplas till din och de andra deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter, för att du ska kunna applicera dina kunskaper på verkliga situationer.

För dig som är eller vill bli ledare

Utbildningen vänder sig till dig som är, eller vill bli, ledare för en arbetsgrupp i rollen som chef, arbetsledare, teamledare, produktionsledare eller liknande och som vill utveckla ditt ledarskap.

Bli en bra ledare - fortsättning

Efter avklarad utbildning har du möjlighet att gå vår fortsättningsutbildning. Där fräschar vi upp och reflekterar kring erfarenheterna från denna utbildning och gräver samtidigt djupare i ledarrollens utmaningar. Läs mer om Bli en bra ledare – fortsättning här.

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Det är vi som håller i utbildningen

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA. 

Tidigare deltagare om utbildningen

Jag har jobbat mycket med utbildningar och jag måste säga att jag är imponerad. Det var ett väl genomtänkt upplägg och all cred till kursledaren Michael som var väldigt duktig på att styra diskussionerna och få med alla.

Anna Thörnow

HR Business Partner, TitanX Engine Cooling i Linköping

Det var ett perfekt upplägg med fyra halvdagar och eftersom det var digitalt på distans tog det inte så mycket tid från verksamheten och man slapp restid. Det var väldigt effektivt och vi hann med fantastiskt mycket.

Kerstin Enqvist

Teamledare för kundservice, Plantagen

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.