Arbete på väg – Kompetens för utförare av vinterväghållning

Trafikverket kräver att de som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1–3 ska ha kompetens för uppgiften. För personer som utför vinterväghållning på Trafikverkets andra vägklasser, kommunala vägar och enskilda vägar är utbildningen rekommenderad.

Under utbildningen behandlas nedan ämnen:

  • Bärande maskiner och dess användningsområden
  • Plogtyper – lämplighet vis olika typer av väder och vägar
  • Saltspridningsmetoder – lämplighet vid olika typer av väder och väglag
  • Mekanisk halkbekämpning – lämplighet vid olika typer av väder väglag
  • Principskillnad för vinterväghållning mellan vinterväg klass 1-3 och GC-väg
  • Grundläggande meteorologi – temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttruck, varm/kallfronter och vägförhållandets påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet
  • Principer för förebyggande halkbekämpning

Utbildningen genomförs under 1 dag. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.

Deltagarna ska, vid behov, efter genomförd utbildning skriva Trafikverkets certifieringsprov (SIK-krav)  med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet gäller i 6år.

Läs mer på Trafikverkets hemsida eller i att boka och genomföra certifieringsprov.


Denna utbildning går att registreras på deltagarens personliga ID06-kort.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning kan deltagaren metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken.

Läs mer om Kompetens för utförande av vinterväghållning på Trafikverkets sida.

Aktuellt

Under rådande omständigheter med Corona-krisen kan denna utbildning även utföras på distans med hjälp av Microsoft Teams. Hör gärna av dig till oss om mer information.

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen