Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Arbete på väg 2.2/3B

Arbete på väg 2.2/3B

Trafikverket kräver att de som utför Arbete på väg har anpassad kompetens för det arbete personen utför. Detta beskrivs i TDOK 2018:0371 med tillhörande råd TDOK 2018:0371. Kraven är ställda av Trafikverket olika rollen i egenskap av Byggherre enligt kontrakt.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Trafikverket rekommenderar starkt att andra byggherrar som kommuner, ledningsägare och deras leverantörer tillämpar samma kompetens-, certifierings- och utbildningskrav då kravdokumenten motsvarar de krav som Arbetsmiljölagstiftningen ställer i AFS 1999:3 §§ 81–86 och AFS 2001:1.

Kompetenskrav APV utförare – 2.2/3B Vakt eller trafikdirigent

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personer som utför arbete som vakt eller trafikdirigent (tidigare Arbete på väg 3B enligt TRVK 2012:86)

Utbildningen riktar sig till personer som svarar för följande arbeten:

 • Utför det praktiska arbetet som vakt eller trafikdirigent.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavare av trafiksignal.
 • Leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av utförande av trafikdirigering, exempelvis vakt.

Utbildningen genomförs under 2 dagar.

Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.

Deltagarna ska, vid behov, efter genomförd utbildning skriva Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet gäller i 4 år.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Efter avslutad utbildning har/kan deltagaren:

 • En fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3).
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL ocsh såp vidare).
 • Kunna tillämpa regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera dessa.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Kompetens för arbete på väg

Läs Trafikverkets frågor och svar om du är osäker på vad som gäller om kompetens för arbete på väg.

Du kan även läsa mer om regelverken här:
TDOK 2018:0371  APV kompetens i upphandlad verksamhet – entreprenad och projekteringstjänster.

TDOK 2018:0372  Tillhörande råd till TDOK 2018:0371.

ID06 kompetensdatabas logga

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.