Trafikskyltar som visar att det görs arbete på väg.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Arbete på väg 2.2/3A

Arbete på väg 2.2/3A

Trafikverket kräver att de som utför Arbete på väg har anpassad kompetens för det arbete personen utför. Detta beskrivs i TDOK 2018:0371 med tillhörande råd TDOK 2018:0371. Kraven är ställda av Trafikverket olika rollen i egenskap av Byggherre enligt kontrakt.

Kompetenskrav APV utförare – 2.2/3A Utmärkesansvarig

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar (tidigare Arbete på väg 3A enligt TRVK 2012:86).

Utbildningen riktar sig till personer som svarar för följande arbeten:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavare av trafiksignal
 • Ser till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete
 • Leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt

Utbildningen genomförs under 2 dagar. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.

Deltagarna ska, vid behov, efter genomförd utbildning skriva Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat för att få utföra arbetet. Certifikatet gäller i 4 år.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Efter avslutad utbildning har/kan deltagaren:

 • En fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1 (1.1, 1.2 och 1.3)
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL ocsh såp vidare)
 • Kunna tillämpa regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera dessa
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Vad gäller om kompetens för arbete på väg

Läs Trafikverkets frågor och svar om du är osäker på vad som gäller om kompetens för arbete på väg.

Du kan också läsa mer om regelverken här:
TDOK 2018:0371  APV kompetens i upphandlad verksamhet – entreprenad och projekteringstjänster

TDOK 2018:0372  Tillhörande råd till TDOK 2018:0371

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert

Utbildningsplats

Hos Montico

Utbildningslängd

2 dagar

ID06 kompetensdatabas logga