Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Trafikverket kräver att de som utför Arbete på väg har anpassad kompetens för det arbete personen utför. Detta beskrivs i TDOK 2018:0371 med tillhörande råd TDOK 2018:0372. Kraven är ställda av Trafikverkets olika roller i egenskap av Byggherre enligt kontrakt.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Om utbildningen

Trafikverket rekommenderar starkt att andra byggherrar som kommuner, ledningsägare och deras leverantörer tillämpar samma kompetens-, certifierings- och utbildningskrav då kravdokumenten motsvarar de krav som Arbetsmiljölagstiftningen ställer i AFS 1999:3 §§ 81-86.

Grundkompetens APV

Utbildningarna inom arbete på väg vänder sig till personer som utför vägarbete. Grundutbildningarna är indelade i tre inriktningar (grundkrav APV):

Arbete på väg 1.1

Alla personer som utför arbete på väg ska:

 • Inneha allmän grundkompetens.
 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbete och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Arbete på väg 1.2

 • Kompetenskrav för vissa förare av vägunderhåll-, service och arbetsfordon..

Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon och markplacera vägmärken.

Personer med denna kompetens får markplacera vägmärken. Tillsammans med personal med kompetens 2.2 får personen även vara behjälplig vid utmärkningsarbeten.

Arbete på väg 1.3

 • Kompetenskrav för att få utföra vägarbeten eller liknande arbeten.

Personer med denna kompetens får behörighet att utföra vägarbete på en vägbana eller tillhörande innerslänt/vägslänt där passerande fordon förekommer till exempel:

 • Utföra anläggningsarbete, exempelvis montera vägräcke, lägga kantsten.
 • Utföra projekterings- eller servicearbeten, exempelvis montera vägmärken, utföra renhållning.
 • Vara medarbetare till personal med kompetens 2.

Samtliga grundutbildningar (1.1, 1.2 och 1.3) ingår i Monticos utbildning under 8 timmar. Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.

Utbildningen går att registreras på deltagarens personliga ID06-kort.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan deltagaren:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Hur sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Utföra väghållningsarbete och transporter säkert (Trafikförordningen).
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn (Vägmärkesförordningen).
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpa delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpa delar i Trafikverkets regelverk för arbete på väg.
 • Ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2-kompetens förmedlar.
ID06 kompetensdatabas logga

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.