iwsutbildning

Allmän Ställningsbyggnad upp till nio meter

Alla som bygger, förändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ha genomgått utbildning. Detta ska styrkas med ett utbildningsbevis.

Vi utbildar er personal där ni önskar, på ert företag eller i våra utbildningslokaler. Våra instruktörer är utbildade av Byggbranschens utbildningscenter för Allmän ställningsutbildning.

Kunskapsprovet är utarbetat och fastställt av BCA (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd). Genomförande av kunskapsprov samt utfärdande av intyg sker enligt de regler och riktlinjer som anges av RBK (Rådet för byggkompetens).

Efter genomgången utbildning har deltagaren kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ställningsbygget samt hur man på ett säkert sätt bygger, nedmonterar eller ändrar en ställning.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.


Denna utbildning går att registreras på deltagarens personliga ID06-kort.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Innehåll

  • Genomgång av lagar och regler.
  • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar.
  • Personliga skyddsutrustningar som är lämpliga att använda vid uppförande och nedmontering av ställningar.
  • Genomgång av monteringsanvisningar, plan för uppförande, användning och nedmontering av ställningar.

Upplägg

  • Förberedande studier
  • Teorigenomgång
  • Skriftligt teoriprov

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som bygger, ändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Aktuellt

Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter för de som bryter mot kravet på utbildning.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 sidan 24.

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen