Ställningsbyggnad utomhus.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Allmän Ställningsbyggnad upp till nio meter

Allmän Ställningsbyggnad upp till nio meter

Alla som bygger, förändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ha genomgått ställningsutbildning. Detta ska styrkas med ett utbildningsbevis.

Om utbildningen

Utbildningen består av förberedande studier, teorigenomgång samt skriftligt teoriprov. Kunskapsprovet är utarbetat och fastställt av BCA (Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd). Genomförande av kunskapsprov samt utfärdande av intyg sker enligt de regler och riktlinjer som anges av RBK (Rådet för byggkompetens).

Vi utbildar er personal där ni önskar, på ert företag eller i våra utbildningslokaler. Våra instruktörer är utbildade av Byggbranschens utbildningscenter för Allmän ställningsutbildning.

Efter genomgången ställningsutbildning har deltagaren kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar ställningsbygget samt hur man på ett säkert sätt bygger, nedmonterar eller ändrar en byggställning.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.

Denna utbildning går att registreras på deltagarens personliga ID06-kort.

Kursinnehåll

  • Genomgång av lagar och regler.
  • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar.
  • Personliga skyddsutrustningar som är lämpliga att använda vid uppförande och nedmontering av ställningar.
  • Genomgång av monteringsanvisningar, plan för uppförande, användning och nedmontering av ställningar.

För vem?

Ställningsutbildningen vänder sig till dig som bygger, ändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013:4) ska alla som bygger, förändrar, nedmonterar, övervakar eller leder ställningsarbete upp till 9 meter ha genomgått en utbildning i allmän ställningsbyggnad. Detta ska styrkas med utbildningsbevis.

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert

Utbildningsplats

På ert företag eller någon av Monticos utbildningslokaler

ID06 kompetensdatabas logga