Mario Aasen | Produktionsledarutbildning

Porträttfoto på Mario Aasen.

“Utan utbildningen hade jag inte varit rustad för det jobb jag har idag”

Mario Aasen gick Monticos produktionsledarutbildning för att han ville utvecklas och lära sig något nytt. Efter 25 år i produktionen kände han att det var dags att ta nästa steg från samordnare till att leda produktionen. Redan under utbildningen öppnades den möjligheten och Mario gick in i en produktionsledarroll som han fortfarande har.

Vad hade du för nytta av utbildningen?

– Utbildningen gav mig en bra grund att bygga vidare på, jag kände mig väl rustad när jag började min nya tjänst som produktionsledare. Utbildningen är bred och täcker många områden som man bör ha kunskap om som chef eller ledare inom tillverkande industri.

– Som första linjens chef har jag ett stort ansvar och utan utbildningen hade jag inte varit rustad för det jobb jag har idag.

Vem passar utbildningen för tycker du?

– Alla lär sig något nytt oavsett vilken roll man har. I min klass gick både enhetschefer, teamledare och produktionsledare och vi lärde oss mycket av att diskutera med varandra. Genom andras erfarenheter lär man sig otroligt mycket så samarbetet i klassen är viktigt.

– Det är en bra utbildning där man berör alla delar inom lean och ständiga förbättringar som är nyttigt att kunna.

Hur gick det att läsa samtidigt som du jobbade?

– Att kombinera arbete och studier är tufft, det ska man veta innan man börjar utbildningen. Man behöver vara förberedd och motiverad och ha ett mål med utbildningen. Att ligga i fas under hela utbildningen och ha en hög närvaro på föreläsningarna skulle jag vilja påstå är nyckeln för att inte bara klara av utbildningen utan även få ut maximalt av kurserna.

Fler referenser