Bassam | Stöd och matchning

bassamstödochmatchning

“Jag känner mig sedd och uppskattad.”

Efter tre veckor på Stöd och matchning fick Bassam Masrah möjlighet att visa sina svetskunskaper på TIVAB genom en praktik. Idag är han provanställd och trivs jättebra och hoppas att han får stanna kvar på företaget.

– Det bästa är variationen i arbetsuppgifterna och att jag känner mig sedd och uppskattad. Jag tycker det är viktigt att bli respekterad och att det är högt i tak, vilket det är här på TIVAB, säger Bassam.

Bassam är utbildad svetsare och började på Monticos Stöd och matchning i Växjö efter att ha varit arbetslös ett år och sökt en massa jobb utan att få något.

– Jag kontaktade TIVAB i Åryd för att få ut honom på praktik. Dels för att han ville uppdatera sina kunskaper och dels för att jag ville ha en nyare referens. De var mycket positiva och lovade att om praktiken fungerade så skulle han få en provanställning som förhoppningsvis skulle leda till en fast anställning, säger Annica Blomstrand som var Bassams handledare.

Idag är han alltså provanställd på TIVAB och mycket pekar på att han får stanna kvar.

– Stöd och matchning gav mig jättemycket. Det var bra möten både i grupp och de individuella samtalen som vi hade. Jag fick hjälp med att skapa ett CV och personligt brev och även olika sätt att söka jobb på, säger Bassam.

Fler referenser