Två personer i skyddshjälm och varselväst.
Hem / Nätverk / Teamledarnätverk

Teamledarnätverk

Redo att ta ditt ledarskap till nästa nivå? Med en kombination av engagerande föreläsningar, kreativa grupparbeten och avancerade ledarskapsverktyg, ger vårt teamledarnätverk dig chansen att förfina dina färdigheter och bli en mer effektiv ledare.

Pris

6 900:- ex. moms/deltagare.

Plats

Nätverksträffarna förläggs deltagande företag.

Längd

Fyra dagar á fem timmar.

Om nätverket

Teamledarnätverket erbjuder ledare och chefer en unik möjlighet att vidareutvecklas och samtidigt knyta kontakter med andra ledare i samma position. Genom att utbyta erfarenheter och kunskap, kommer du att bli en tryggare, mer nöjd och vidsynt ledare som kan ta företaget till nya höjder. Målet är helt enkelt att du ska bli en ännu bättre ledare och chef.

Nätverksträffarna förlagda på deltagande företag. Det innebär att du får chansen att visa upp ditt företag, få insikt i andra verksamheter och ta med dig nya idéer och inspiration tillbaka till din arbetsplats.

Varje deltagare delar med sig av sina upplevelser som undersöks gemensamt. Teorier om upplevelsens orsak och verkan diskuteras. Vi genomför praktiska övningar som är aktuella och kopplade till den egna verksamheten. Förbättringsförslag, uppföljning och aktiviteter som skapar resultat är viktiga begrepp i detta nätverk.

Detta nätverk ger dig möjlighet att:

Vidareutveckla dina färdigheter som ledare och chef.

Utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra ledare/chefer.

Visa upp ditt företag och få inspiration från andra verksamheter.

Om upplägget

Nätverket genomförs under fyra separata tillfällen à fem timmar per gång med cirka tre månaders mellanrum. Varje nätverksträff har ett valbart tema som blir basen för en föreläsning och ett grupparbete.

Exempel på valbara teman

Varje tema skapar värde för företaget genom att tillföra respektive ledare kunskaper och arbetssätt som kan implementeras i den egna verksamheten.

 • 5S
 • Daglig styrning
 • Konflikthantering
 • Värderingar
 • Kompetensmatris
 • Attityd
 • Kvalitetsuppföljning
 • Planering
 • Effektivitet
 • Ledarskapet

Vem vänder sig nätverket till?

Nätverket riktar sig till dig som har gått någon av Monticos ledarskapsutbildningar.

Har du frågor om nätverket?

Om du har några funderingar kring nätverket är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

Nätverksledare

Michael Kullberg

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare

 • 35 års erfarenhet som chef och ledare (bl.a. VD).
 • Civilingenjör – Industriell Ekonomi.
 • Ledarskapscoach och Thomas-analytiker.
Thomas Gustavsson

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare

 • 25 års erfarenhet som chef och ledare.
 • Projektledare.
 • Ledarskapscoach, Föreläsare, Nätverksledare.