Hem / Nätverk / Ledarnätverk

Ledarskapsnätverk – för dig som leder andra

Genom vårt ledarskapsnätverk erbjuder vi en mötesplats där du som ledare får träffa andra med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter som både du och ditt företag har nytta av.

Pris:

7 900 SEK exkl moms.

Plats:

Östergötland eller på distans.

Gruppstorlek:

8-20 deltagare.

Omfattning:

Totalt 4 möten per år.
Varje möte är 3 timmar.

Nätverk för dig som leder andra i arbetet

Vårt ledarskapsnätverk riktar sig till dig som är produktionschef, produktionsledare, HR-chef, logistikchef, platschef och VD. Titeln har egentligen ingen betydelse, utan det viktiga är att alla i nätverket har det gemensamt att man i sitt arbete leder andra.

Fördelen med att nätverka

Att vara ledare är en ensam roll där snabba beslut ska tas. I nätverket, som består av gemensamma möten med utvalda teman, hjälper och stöttar vi varandra. Nätverket skapar dessutom möjlighet för deltagarna att vidga och odla sina egna nätverk i närområdet och därmed ges större möjlighet att utnyttja dess fördelar. Tillsammans med kort resväg för alla mötesdeltagare skapar vi ett tidseffektivt nätverk.

Upplägg

Nätverket består av totalt fyra förmiddagsmöten per år som avslutas med lunch. Montico står som värd för första mötet och därefter är någon av de deltagande företagen värd. Tillsammans med värden väljer vi ut två intressanta teman och skräddarsyr dem för värdföretaget.

Det finns också möjlighet att vara med i ett ledarskapsnätverk på distans vilket öppnar upp för företag i hela landet att delta. Upplägget är anpassat för att genomföras digitalt.   

Exempel på tema

• Vad har vi lärt av Covid-19 och hur kan vi använda det?
• Kompetensmatrisen, ett av verktygen för strategisk kompetensutveckling.
• Teambyggande – utvecklande feedback.
• Coachande ledarskap – hur hjälper det mig?
• Konflikthantering i praktiken – hur gör man?
• Morgonmötet – nästa steg, visualisera och skapa delaktighet.
• Utvecklingssamtalet – maxa potentialen.
• ”Hjältar” och singelkompetenser – hur identifierar och stärker vi dem?

Frågor om nätverket?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av nätverket?

För mer information och intresseanmälan kan du kontakta Michael Kullberg hos oss på:
036-17 33 33 eller michael.kullberg@montico.se.