Två nätverksdeltagare diskuterar.

Hem / Nätverk / Kompetensnätverk Region Kronoberg

Kompetensnätverk Region Kronoberg

I detta nätverk får ditt företag ta del av verktyg, metoder och branschkollegors erfarenheter kring arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt svårare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Genom er medverkan får ni ta del av verktyg, metoder och utbyta erfarenheter kring att arbeta strategiskt med kompetensfrågor.

I detta nätverk ingår bland annat:

  • Erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling i strategiska kompetensfrågor.
  • Kompetensmatris, ett verktyg för att strategiskt visualisera och sätta mål för sitt kompetensarbete.
  • Följa upp resultatet av Region Kronobergs projekt Kompetens i Kronoberg
  • Göra, alternativt arbeta med en befintlig kompetenskartläggning/ kompetensplan, och hur den kan integreras i ledningssystemet

Information om nätverket

Plats

Kronobergs län

Gruppstorlek

Max 2 deltagare från varje företag.

Omfattning

Totalt 4 möten/år.

Kontakta oss

Vill du veta mer om nätverket så är du varmt välkommen att kontakta oss.