detlokalavdnätverket

Kompetensnätverk Region Kronoberg

I detta nätverk får ditt företag ta del av verktyg, metoder och branschkollegors erfarenheter kring arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i vår region. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt svårare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Genom er medverkan får ni ta del av verktyg, metoder och utbyta erfarenheter kring att arbeta strategiskt med kompetensfrågor. I den här processen har vi tagit hjälp av Montico som från hösten 2018 har drivit 12 nätverk med totalt 55 företag.

I detta nätverk ingår bland annat:

  • Erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling i strategiska kompetensfrågor.
  • Kompetensmatris, ett verktyg för att strategiskt visualisera och sätta mål för sitt kompetensarbete.
  • Följa upp resultatet av Region Kronobergs projekt Kompetens i Kronoberg
  • Göra, alternativt arbeta med en befintlig kompetenskartläggning/ kompetensplan, och hur den kan integreras i ledningssystemet

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Nätverksinformation

Nätverket är upplagt enligt följande:

4 träffar under 2020, 7 timmar per gång. Första mötet är vecka 12.

Max 2 deltagare från varje företag (exempelvis VD, HR, produktionschef eller facklig representant).