Tre viktiga standarder att hålla koll på som svetsande företag

Har du koll på reglerna som gäller för svetsande företag?

Kraven på svetsande företag har ändrats mycket de senaste åren. För många kan det tyckas omöjligt att ha koll på regelverken och att klara alla krav. Men det behöver inte vara så svårt som det kan verka. De flesta företag redan har det mesta på plats med fungerande rutiner och kompetenta medarbetare. Det behövs oftast bara uppföljning och dokumentation.

Standarder ger förutsättningar för en effektivare produktion och ökad lönsamhet. De underlättar också när avtal ska skrivas, eftersom de gör att köpare och leverantör har en gemensam bas att utgå ifrån.

I vår sammanställning har vi valt att lyfta tre specifika standarder att hålla koll på.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden