Därför behöver ditt företag en flexibel personalstyrka

Två personer i varselväst och skyddshjälm går i en tom fabrik.

En flexibel personalstyrka är en grundförutsättning för att industriföretag ska klara av plötsliga förändringar som påverkar verksamheten. I den här artikeln redogör vi för varför flexibilitet är viktigt och hur man skapar en flexibel personalstyrka.

Därför är flexibilitet viktigt i alla lägen

Med flexibilitet menas i detta fall möjligheten att anpassa personalstyrkan för att möta det aktuella behovet av personal. Många industriföretag upplever det svårt att förutse behovet och planera för sin resurs- och kompetensförsörjning framåt. Det ställer stora krav på att personalstyrkan kan anpassas med kort varsel när det oförutsägbara händer.

Lika svårt som det är att förutspå produktionstoppar och dalar, är det att veta hur länge dessa håller i sig. När produktionen övergår i normalläge vill man helst undvika att vara över- eller underbemannade. Detta går snabbt att reglera med en flexibel personalstyrka.

Hur skapar man en flexibel personalstyrka?

Genom att hyra in personal!

Många företag lyfter flexibiliteten som den största anledningen till att de samarbetar med bemanningsföretag. Dessa företag har oftast en viss andel inhyrd personal som de ökar eller minskar beroende på rådande situation. På så vis slipper man stora kostnader när efterfrågan minskar samtidigt som man kan bibehålla produktionsnivån när ordrarna trillar in.

En stor fördel med bemanning är enkelheten i att anpassa personalstyrkan. Du hyr kompetent personal så länge behovet finns. Bemanningsföretaget tar hand om hela arbetsgivaransvaret för den inhyrda personalen och sköter lön, sociala avgifter och övriga kostnader.

Kom igång idag

Vill du komma igång med att göra din personalstyrka flexibel? Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med bemanning. Kontakta oss så kan någon av våra erfarna bemanningsexperter berätta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Mer inspiration

Skriva jobbannons

Skriva jobbannons

Det finns flera saker att tänka på när du ska skriva en jobbannons. Dels är det viktigt att den...