Onboarding – så slussar du in dina nyanställda på bästa sätt

onboarding

Kontraktet är påskrivet och du har äntligen hittat rätt kandidat för jobbet. Men har du en plan för hur din nya medarbetare ska introduceras till jobbet för att få en bra start?

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att hen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. Hur väl detta lyckas beror i stor utsträckning på hur bra du som chef förberett och haft en välplanerad onboarding-plan.

Företag investerar mycket tid och pengar för att rekrytera rätt person, men det kan ändå gå helt fel.

Ofta handlar det om att det finns förväntningar från många olika delar av organisationen på den nyanställda, särskilt när det handlar om en ny roll som tillsatts. Även om den anställande chefen gjort en befattningsbeskrivning under rekryteringsprocessen, finns det en massa förväntningar från andra i organisationen. Och därtill kommer att den nyanställda själv har idéer på vad som bör göras. Resultatet blir ofta att den nyanställda fyller sin tid med helt andra saker än vad chefen tänkt sig och ingen part blir nöjd.

Det gäller att, tillsammans med den anställande chefen och den nyanställda, sätta upp tydliga målsättningar och göra prioriteringar av arbetsuppgifter utifrån befattningsbeskrivningen. Ju tydligare man kan vara kring förväntningar och målsättningar, desto större blir chansen att det blir en lyckad rekrytering – det vill säga att chefen och den övriga organisationen blir nöjda med rekryteringen och den nyanställda får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

 

Tips för lyckad onboarding

Gör en plan redan när ni sätter igång rekryteringsarbetet på hur introduktionen den första veckan ska se ut. Vem ansvarar för introduktionen, vilka personer ska den nyanställda träffa, vad behöver förberedas kring arbetsplatsen mm. Genom att vara förberedda och erbjuda ett välplanerat mottagande känner sig den nyanställda sedd, hörd och delaktig, vilket ökar chanserna att hen kommer att trivas och vill stanna i företaget.

Mer inspiration

Skriva jobbannons

Skriva jobbannons

Det finns flera saker att tänka på när du ska skriva en jobbannons. Dels är det viktigt att den...