Coachning

Coachning handlar om att få hjälp till självhjälp. Att bidra till att människor presterar och mår bättre. Att få hjälp med att hitta egna drivkrafter och att definiera önskade resultat för att få ut mer av den inneboende potentialen. Coachning stödjer en person på varje nivå längs vägen mot att bli den som man vill och kan vara.

 
Varför coachning?
Coachning är ett verktyg för personlig utveckling som ger tid för egen reflektion, bättre balans i livet, en syn på nya möjligheter, möjligheten att fatta bättre beslut och kompetensutveckling. Styrkan i coachning är att den alltid leder till en handling för att nå målet. En av de viktigaste bitarna för personlig utveckling är att kunskapen om den egna personen ökar. Det är en viktig del i coachningsprocessen. Nedanstående steg används för att nå personlig utveckling.
 
Mål – Vad vill du uppnå och vad kan du bli?
Verklighetsuppfattning – Hur ser nuläget ut?
Valmöjligheter – Vilka alternativ väljer du för att uppnå målet?
Handling – Vilka handlingar kommer du att göra för att nå målet?  
 
Coachning öppnar upp nya dörrar och ökar antalet valmöjligheter, ger en tro på den egna förmågan samt skapar glöd att anta nya utmaningar. Det frigörs potential för att maximera prestationsförmågan. Coachning bygger medvetande, förstärker val och leder till förändring.
 
Delar i Monticos coachningsprogram
  • Nuläget
  • Önskat läge
  • Mål
  • Styrkor
  • Resurser
  • Erfarenheter
  • Handlingsplan
  • Uppföljning  
Vi erbjuder såväl verksamhetscoachning som livscoachning för både ledning och alla medarbetare. Vi anpassar coachningen efter ditt företag. 

Mer information 

Toivo Pöyliö, Ledarcoach
Certifierad NLP Practitoner
Certifierad coach enligt ICC.
SLG Thomas Certifierad PPA Practitioner
 
Erik Nygårds, Coach
Certifierad coach enligt ICC
SLG Thomas Certifierad PPA Practitioner

Växel: 0200-76 70 00 
 
 
 

produktblad         

           
Ladda ner produktbladet här