Svetskonsultation

Kraven inom den svetsande produktionen ökar ständigt via myndighetsdirektiv och kunder. Montico erbjuder en rad tjänster för att identifiera den utveckling som krävs för att ditt företag ska kunna möta existerande kund- och lagkrav, men även i ett tidigt skede identifiera de krav som kommer.
 

Externt Svetsansvar

Kraven på att svetsande företag har en svetsansvarig på företaget eller knuten till företaget återkommer i ett antal olika direktiv och standarder som tex SS-EN 1090 och SS-EN ISO 3834.
Standarden SS-EN ISO 14731 beskriver tillsyn vid svetsning i form av:
”Svetsning är en tillverkningsmetod som kräver tillsyn under tillverkning för att säkerställa att de tillverkade produkterna uppfyller ställda krav och ett tillförlitligt uppträdande under drift.
Uppgifter och ansvar för personer sysselsatt med till svetsning knuten verksamhet, t ex planering, utförande, övervakning och kontroll, bör klart defieras”

Monticos svetstekniker verkar idag som externt svetsansvarig på en rad olika företag.
 

Hyra svetspersonal

Behöver ditt företag förstärkning av personal med svetskompetens? Vi har den personal du behöver för svetsning och erbjuder möjligheten att hyra personal, eller successivt knyta våra konsulter till ditt företag genom rekrytering.
 
Vi tillhandahåller kompetenser så som rör- och byggsvetsare, industrirörmontörer, mekaniker med flera, för stopp- och reparationsjobb. Vår personal har lång erfarenhet och bred kompetens genom goda kunskaper i ritningsläsning (bl.a. isometriska ritningar), svetsarprövningar enligt EN-287 och kunskap enligt standard EN-5817.
 

Svetsutbildning och certifiering

Vi erbjuder företagsanpassade och öppna svetsutbildningar  och genomför både valideringar och site-tester på våra utbildningsenheter.
 
 

Mer information

Morgan Jansson, Affärsområdeschef
0140-59 90 49
 
Ulrika Nygren Sädbom, teknisk säljare
 036-17 33 35