Auktorisation - vår garanti för kunden

Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. Auktorisationen försvårar för oseriösa företag att verka.
 
Bemanningsföretagens auktorisation trädde i kraft den 1 oktober 2004, Montico har sedan första verksamhetsdagen varit ett auktoriserat bemanningsföretag.

Vill du läsa mer kan du besöka Almegas hemsida www.almega.se