Auktorisation - vår garanti för kunden

Auktorisationen är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer lagar och regler. Auktorisationen försvårar för oseriösa företag att verka.
 
Bemanningsföretagens auktorisation trädde i kraft den 1 oktober 2004, Montico har sedan första verksamhetsdagen varit ett auktoriserat bemanningsföretag.

Vill du läsa mer kan du besöka Almegas hemsida www.almega.se
      
   
 
 

Högsta kreditvärdighet

 

Montico har tilldelats högsta kreditvärdighet av UC Ekonomipublikationer.