Etiska regler på Montico

Bemanningsföretagens etiska regler ska vara en stöttepelare och ett etiskt och moraliskt stöd för företaget och dess anställda.
 
För Monticos kunder ska reglerna ses som en riktlinje för samarbetet mellan kund och bemanningsföretag. För utomstående ska reglerna ge en klar och tydlig bild av hur bemanningsföretagen ser på sin roll på den svenska arbetsmarknaden och företagens gemensamma bidrag till en god affärsetik i näringslivet och en positiv utveckling i samhället.

Det är obligatoriskt för företag som är auktoriserade av Bemanningsföretagen att följa de etiska reglerna. Bemanningsföretagens gemensamma ledord är Kompetens, Kvalitet och Samhällsansvar. 

Läs mer om bemanningsföretagens etiska regler här.